Konsekvenser av stillasittande

Forskarrönen pekar på att för mycket stillasittande kan vara farligt för hälsan även om vi tränar hårt under den tid vi inte sitter stilla.

Forskare från Australien har i en studie följt ett stort antal människor och kommit fram till att personer med en stillasittande livsstil löper större risk att dö i förtid. Ju mer stillasittande testpersonerna var, desto större blev risken att de drabbades av vissa kroniska sjukdomar. De som satt mer än elva timmar per dygn löpte hela 40% större risk att dö inom tre år än de som satt mindre än fyra timmar per dygn.

Risken för förtida död var högre även om personerna utövade fysiska aktiviteter i övrigt. Forskarnas slutsats var att för mycket stillasittande borde betraktas som en riskfaktor för ohälsa, oberoende av andra faktorer som högt BMI eller hård träning.

Att stå upp under arbetet

Det har de senaste åren varit en trend att stå upp och jobba. Vissa arbetsplatser har anpassat kontorsmiljön helt efter detta, med exempelvis höj- och sänkbara skrivbord. Forskningsresultat publicerade i International Journal of Epidemiology visar dock att det inte hjälper att bara stå upp utan det är frånvaron av rörelse som är problemet.

Oavsett om man står upp eller sitter ner så har man nämligen en låg energiförbrukning, vilket får negativa hälsoeffekter på sikt.

Fysisk aktivitet kan minska riskerna

Nyare studier visar att man kan minska risken för negativa hälsoeffekter och vissa sjukdomar genom att ta dagliga raska promenader eller cykelturer. En rask promenad på 20 minuter varje dag minskar riskerna att dö i förtid, drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar eller cancer.

För att helt eliminera de negativa konsekvenserna med en i övrigt stillasittande livsstil behöver man uppnå 60 minuters fysisk aktivitet om dagen, i en intensitet som motsvarar en rask promenad där man får upp “flåset”.

Ulf Ekelund, professor i fysisk aktivitet och folkhälsa, ger tips på hur man kan få in mer fysisk aktivitet i sin vardag, om man exempelvis har ett stillasittande kontorsarbete:

Har man ett kontorsjobb är det bra att försöka bryta upp det varje timme, att ta en paus på tre, fyra minuter och gå en runda. Ta trapporna istället för hissen. Att bygga in fysisk aktivitet i vardagen, det vi kallar för vardagsmotion.

Walkdesk gåband är ett enkelt och praktiskt verktyg för att både arbeta effektivt och eliminera de negativa hälsoeffekter som ett stillasittande kontorsjobb kan ge.